Cindy Freese

In 2016 startte Cindy Freese LEF. Cindy is een door de wol geverfde juridisch adviseur. De afgelopen jaren heeft ze al heel wat gemeenten in Noord-Nederland ondersteund. Niet alleen als algemeen juridisch beleidsadviseur, maar ook als secretaris van de bezwaarschriftencommissie, juridisch controller, raadsgriffier en juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, milieu en bijzondere wetten.

xjjx4rhg_400x400“De afgelopen 15 jaar heb ik ontzettend veel verschillende gemeentehuizen van binnen gezien. Eerst als accountmanager bij een groot detacheringsbureau, daarna als juridisch en beleidsadviseur. Elke gemeente heeft haar eigen cultuur en problematiek. Die dynamiek in mijn werk vind ik geweldig. De ene keer zit ik met een horecaondernemer aan tafel die meer wil weten over de mogelijkheid om zijn bedrijf uit te breiden en de andere keer sta ik bij iemand in de tuin die overlast heeft van het gekraai van de haan van zijn buurman om dan ’s avonds als raadsgriffier een boeiende raadsvergadering vast te leggen. Ontzettend afwisselend”, vertelt Cindy over haar passie voor het vak.

Cindy is een juridische duizendpoot met een duidelijk doel voor ogen: “Wat ik belangrijk vind is dat ik altijd oog houd voor de menselijke kant van de zaak. We staan als gemeente tenslotte in dienst van de burger, daar ben ik me constant van bewust. Af en toe moeten grenzen opgerekt worden, maar altijd binnen de wet. Break the rules, not the law, zoals de Engelsen het zeggen. Na altijd voor een baas gewerkt te hebben, koos ik in 2016 om als zzp-er aan de slag te gaan. Spannend, maar vooral ontzettend leuk. Naast freelance klussen voor gemeenten ben ik ook voor particulieren en bedrijven beschikbaar. Ik ondersteun hen graag wanneer zij tegen een juridisch probleem aanlopen. De vrijheid van het eigen baas zijn, combineer ik met het teamwork dat ik in mijn dagelijkse werk moet leveren. Dé perfecte combinatie voor mij”.

Cindy heeft veel ervaring.

  • Bestuursrecht: secretaris bezwaarschriftencommissie, vertegenwoordiging van organisatie in rechte, handhaving, vergunningverlening, Awb, subsidierecht, WMO, WWB, Drank- en Horecawet, APV, Wob, Wabo, Wro, Bouwbesluit en Wet Milieubeheer.
  • Juridische kwaliteitszorg en juridisch control. Juridisch advies / bijstand verlenen aan directie en medewerkers op bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk gebied; belast met de juridische controlfunctie voor de gehele organisatie en als zodanig rapporten en besluiten toetsen op juridische juistheid en zo nodig aanwijzingen geven tot kwalitatieve verbeteringen; secretaris van de bezwaarschriftencommissie en als zodanig verantwoordelijk voor het opstellen van preadviezen, de verslaglegging en het formuleren van commissieadviezen en collegebesluiten; projectleider contractenbank; projectleider deregulering.
  • Privaatrecht: algemeen juridisch, overeenkomstenrecht.
  • (Plaatsvervangend) raadsgriffier

Wilt u meer over Cindy weten? U leest het op haar uitgebreide Linkedin-profiel. Cindy vindt het leuk om met u te linken.

%d bloggers liken dit: